• Külliki - holistiline teraapia   

Minu jaoks tähendab sõna „holistiline“ vähemalt kolme dimensioonilist vundamenti, milles selgust omades on võimalik luua oma edasine elu täiesti uues kvaliteedis.

Usun, et inimene toimib süsteemselt! Kas me inimesena aga kõiki oma süsteeme oskame juhtida on teine asi. Kas me näeme ennast ka mingi suurema süsteemi osana, sootuks kolmas asi.

Sarnast süsteemi näen ka erinevates teraapiaviisides, sest ükski süsteem ei toimi üksi ega ole nii täiuslik, et midagi enam parendada ei oleks võimalik. Seda kasvõi sellel põhjusel, et meie endi areng on piiritu ning me õpime aina uusi kihte nägema. Nii olen ka mina kõigest õpitust (nii teoreetilisest kui kliendipraksisest) loonud parimate praktikate põhiselt oma, minule omase, unikaalse teraapia kompleksmeetodi, mida nimetangi holistiliseks, ehk terviklikuks.   

Seega kui ma näen inimest holistilisena siis ei saa ma näha tema toetamise viise vähema kui holistilisena, haarates sinna kõik vajalikud võimalused.

Seega lähenen holistilisele teraapiale laiemalt kui see tavapraktikas holistilise regressiooni teraapias kasutusel on. Samas vastavalt kliendi soovile ja vajadusele on võimalik läbi viia ka puhas holistilise regressiooni seanss.  

Kui eelnev kõnetab Sind siis võta julgelt ühendust.

Hinnad:

  • Holistiline nelik (neli kuni 3-tunnist teraapia seanssi, kokku 12 tundi): 350€
  • Holistilise teraapia seanss (kuni 3 tundi): 95 €
  • Holistiline teraapia noortele vanuses 10-15 (kuni 2 tundi): 70 €
  • Holistiline lühiteraapia (kuni 1,5 tundi): 70€
  • Konsultatsioon, teraapiline vestlus (kuni 55 minutit): 50 €
  • Online vastuvõtt (kuni 55 minutit): 50€

Teraapia toimumise koht: Tallinn, Nõmme linnaosa.

Huvi korral võta ühendust:

siin Külliki tutvustus ja kontakt